PÉKÓ ÉVA

Coaching

Ügyfeleim erősségeire támaszkodva segítem őket terveik megfogalmazásában, problémáik feloldásában, valamint terveik sikeres megvalósításában.

Coaching típusú munkáimban elköteleztem magam a magas szakmai minőség mellett, amelyet az Nemzetközi Coachszövetség (ICF) szakmai, etikai és titoktartási normáinak betartásával nyűjtok.

Dolgozom személyesen és online is.

Módszerek és eszközök, amelyeket alkalmazok

 • Egyéni coaching:
  • Tranzakcióanalízis
  • Megoldásfókuszú coaching
  • WATSON coaching
  • Önismereti eszközök
 • Csoportcoaching:
  • Akciótanulás
  • Cselekvés- és megoldásorientált WATSON csoportcoaching
 • Csapatcoaching:
  • Cselekvés- és megoldásorientált WATSON csapatcoaching
  • Megoldásfókuszú csapatcoaching
  • Szervezetfejlesztő transzformatív csapatcoaching
  • Akciótanulás
 • Csapatépítés coachingeszközökkel
 • Workshop facilitálás

VEZETŐI COACHINGTERÜLETEK, MELYEKKEL GYAKRAN TALÁLKOZOM

 • A vezetői szerepkörben való kiteljesedés
 • Az előléptetéshez szükséges képességek fejlesztése
 • Együttműködés és konfliktushelyzetek
 • Az előadói készség fejlesztése
 • Problémamegoldás
 • Döntéshozatal
 • Felhatalmazás és delegálás
 • A prezentációs készség fejlesztése
 • A munka és a magánélet egyensúlya
 • Stresszmenedzsment
 • Az önbizalom erősítése
 • Önmotiváció

ISMÉTLŐDŐ EGYÉNI-MAGÁN COACHING TÉMÁK

 • Önbizalom-hiány
 • Valamire való alkalmatlanság: a „Nem vagyok elég jó!” érzése
 • A munkahelyváltás kérdései
 • A kommunikációs készség fejlesztése
 • A munka és a magánélet egyensúlya
 • Munkahelyi konfliktusok
 • Konfliktusok a családban
 • A csoportba való tartozás kérdései és a csoportból való kirekesztettség érzése

Tapasztalataim azt igazolják, hogy ha ügyfelem változtatási szándéka adott, az általa hordozott teher csökkenthető, sőt meg is szüntethető.